می 20, 2024

ماه: دسامبر 2022

غلامرضا ملایی، مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، از افتتاح 700 پروژه مسکن محرومین “مرادآباد”...